Välkommen till Online Video Interface

Matematiska institutionen, Stockholms universitet
På Online Video Interface (OVI) kan du förbättra dina matematiska färdigheter. Videoklipp, som behandlar ett ämne, kombineras med problem för att öka och testa din förståelse. Vi tror att detta är ett bra sätt att lära!

Gå vidare till: